Beyin Kanseri Soru SorCevap OkuErken TeşhisHasta TakipKanser Bilgiİletişim

kanser takip.com

 
 
 

 

Beyin Kanseri

  Beyin kanseri çeşitleri:
• Astrositik tm: Aastrositom, Anaplastik astrositom, Gliablastom
• Oligodentroglial tm: Oligodentrogliom, Anaplastik oligodentrogliom
• Epandimal tm: Epandimom, Anaplastik epandimom
• Embroyonal tm: Medullablastom
• Meninks tm: Benign menangiom, Malign menangiom
• Mezankimal tm (Vasküler): Hemangioblastom, Hemangioperisitom
• Hematopoietik tm: Lenfomalar
 

    Beyin kanseri tedavi sonucunu etkileyen faktörler:

  • Yaş, performans, uygulanan cerrahinin boyutu, ışınlama dozu, tümör tipi, tümör gradı, nöbet şikayetleri,  şikayetlerin süresi

BEYİN KANSERİ RADYOTERAPİSİ ( RT )
• radyocerrahide tm büyüklüğü 3-4 cm yi geçmemeli. Optik sinire ve beyin sapı gibi krıtik yapılara yakın olmamalı
• Bu tip beyin kanseri hastalığında brakiterapide ise tm bir hemisfere sınırlı olmalı, subepandimal yayılım olmamalı, 5-6 cm yi geçmemeli, tm yerleşimi implant yerleştirmeye uygun olmalı
 

Beyin Kanseri Çeşitlerine Göre Tedaviler


MALİGN GLİOMLAR (anaplastik astrositom ve gliablastom)
• Bu tip beyin kanseri hastalığında standart tedavi cerrahi sonrası RT’dir


DÜŞÜK GRADLI ASTROSİTOMLAR


Pilositik ve Nonpilositik Astrositomlar
• Asıl tedavisi kitlenin total çıkarılmasıdır. Total çıkarılan hastalarda cerrahi sonrası RT’ye gerek yoktur.
• Ancak subtotal çıkarılan hastalarda RT şu durumlarda verilir; tümörde tekrardan büyüme olması, geride kala tümörün boyutunun fazla olması, hastanın şikayetinin olması (nörolojik), hastanın nöbet geçirmesi
• Bu tip beyin kanseri hastalığında ( KT ) yeri yoktur.

Oligodentrogliomalar
• Tedavisi kitlenin total eksizyonudur bu tür olgularda RT’ye gerek yotur. Ancak total çıkarılamayan olgularda hestanın semptomuna veya geride kalan kitlenin seyrine göre postop RT önerilmektedir.
Anaplastik Oligodentrogliom
• Tedavisi cerrahi ve sonrası RT dir.
• Anaplastik astrositom ve gliablastomlara göre daha iyi seyirlidir..
• Bu tip beyin kanseri hastalığında KT’ye iyi cevap alınmaktadır.


BEYİN SAPI GLİOMALARI
• beyin sapı gliomalarının çoğu yüksek gradli astrositomlardır.
• Beyin sapı yerleşimli tümörlerde cerrahinin yeri sınırlıdır Bu tip beyin kanseri hastalığında RT ana tedavi seçeneğidir

EPANDİMOM
• Malign epandimom (anaplastik epandimom) ve kötü difaransiye epandimoblastom diye ayrı incelenebilir
• Kötü tipli epandimoblastom beyin omurilik sıvısına yayılımı fazladır.
• Düşük riskli olgularda yalnız başına cerrahi (total çıkarılmış ise) yeterli iken yüksek rişskli olgularda cerrahi ve ardından RT gerekmektedir.
• Bu tip beyin kanseri hastalığında KT önerilmemektedir

MEDULLABLASTOM/PRİMİTİF NÖROEKTODERMAL TÜMÖR (PNET)
• Posterior fossa tümörü olan medullablastom erişkinlerde nadirdir
• yaş ve cinsiyet (5 yaş altı ve erkeke olması kötü risk faktörüdür) medullablastom ve PNET için kötü risk faktörüdür.
• Bu tip beyin kanseri hastalığında cerrahi sonrası omurilik RT dir.


PİNEAL BÖLGE TÜMÖRLERİ
• Pineal bölgenin morbiditesi nedeniyle biyopsi’den kaçınılmaktadır. Ancak yapılan biyopsi neticesinde pineal bölge kitlelerinin %50’sinin iyi huylu olduğu görülmüştür. Ve histopatolojinin belirlenmesinin önemli olduğu vurgulanmıştır.
• Bu tip beyin kanseri hastalığında tedavi cerrahi + KT’dir (sisplatin etoposid ve bleomisin) KT sonrası spinal aks tutulmuşsa kraniospinal RT tutulmamışsa sadece kranial RT uygulanmaktadır.


PRİMER SANTRAL SİNİR SİSTEMİ LENFOMALARI (SSS)
• SSS lenfomalarında oküler tutulum ekarte edilmelidir.
• Bu tip beyin kanseri hastalığında Tedavi radyoterapidir.


MENENGİOM
• menegiomalar benign (iyi huylu) ve malign (kötü huylu) olarak ikiye ayrılırler
• benign olanlarda tedavi total rezeksiyondur cerrahidir .Cerrahi yapılamayanlarda kısmi cerrahş sonrası takip RT dir
• malign menangiomalarda tedavi cerrahi sonrası RT dir.
• Bu tip beyin kanseri hastalığında KT’nin yeri yoktur.


KRANİOFARİNGİOMA
• Suprasellar bölgenin benign (iyi huylu) tümörüdür.
• Çocuklarda sıktır.
• Bu tip beyin kanseri hastalığında tam cerrahi uygulananlarda takip edilir. Kısmi cerrahi uygulananlarda cerrahi sonrası RT uygulanır.

HEMANGİOBLASTOM VE HEMANGİOPERİSİTOM
• Hemangioblastom bnign lezyon olup daha çok beyincikde yerleşir tam cerrahi ile kür elde edilir.
• Hemangioperisitom kan damarlarının düz kaslarından gelişirler. Sarkomatoz bir lezyondur. Tedavide cerrahi rezeksiyon sonrası RT uygulanır.
• Diğer SSS tümörlerinin aksine sistemik metastaz yapmaktadırlar
 

 

Beyin kanseri konusunu online doktorumuza danışın:

Online Doktor
 

 

 

 

 

 

Beyin kanseri konusunda merak ettiklerinizi online doktora sorun:

 

Online Doktor

  

Soru sor  Cevap oku  Erken teşhis  Hasta takip  Kanser bilgi    İletişim   Forum    Kanser ve Beslenme

Son Gelişmeler     Uzman Görüşü      Makaleler      Tüm Haberler  

Kanser Tedavi Merkezleri     Resmi Kanser Kuruluşları

Akciğer kanseri   Meme kanseri     Mide kanseri    Lenfoma    Bağırsak kanseri   Beyin kanseri

Prostat kanseri    Deri ( Cilt ) kanseri    Rahim ağzı kanseri

Karaciğer kanseri ve diğer tüm kanserler

radyoterapi    kemoterapi   onkoloji

Yasal uyarı: Bu sitede yer alan bilgilerin izinsiz olarak kullanılması cezai sorumluluk getirecektir. Tüm hakları sahiplerine aittir.