Kanser ve Beslenme


Kanser Forum


Akciğer Kanseri


Beyin Kanseri


Cilt Kanseri


Erkek Üreme SistemiKanserleri


Diğer Kanserler


Jinekolojik Kanserler


Bağırsak Kanseri Kolon - Rektum


Larinks Kanseri |Gırtlak - Boğaz|


Lenfoma

Lenf bezi kanseri


Meme Kanseri


Mide Kanseri


Prostat  Mesane Kanseri


Tiroid Kanseri

 

MESANE KANSERİ

MESANE KANSERİ 'NDE DOĞAL SÜREÇ

 • Mesane kanserleri genelde arka ve alt kısmında yerleşir
 • Yeni mesane kanserlerinin %75-85’i yüzeyeldir (Tis, Ta,T1)
 • Papiller tümörler genelde yüzeyel kalırken, solid olanlar derinlere invaze olurlar.
 • Kas tabakası invaze olduktan sonra perinöral, lenfatik ve perivasküler invazyonda gerçekleşir
 • TUR sonrası nükslerin çoğunda multifokal olması nedendir.
 • En sık akciğer, kemik ve karaciğere metastaz olmaktadır

MESANE KANSERİ 'NDE EVRLEME

 • Tis: karsinoma in situ
 • Ta: papiller noninvaziv tm
 • T1: tm epitelial yada subepitelial tutulum sergilemektedir
 • T2a: yüzeyel kas invazyonu
 • T2b: derin kas invazyonu
 • T3: perivezikal doku invazyonu mevcut
 • T4a: prostat, vajen, uterus invazyonu
 • T4b: pelvik duvar yada abdomen duvar invazyonu
 • N1: 2 cm altında ln
 • N2: 2-5 cm arası ln
 • N3: 5 cm üzeri ln

MESANE KANSERİ 'NDE PATOLOJİ

 • %90 değişici epitel, %6-7 squamöz, %1-2 adenokarsinomdur
 • morfolojik olarak mesane kanserleri; karsinom in situ, papiller noninvaziv, papiller invaziv, solid invaziv diye ayrılırlar

MESANE KANSERİ 'NDE PROGNOSTİK FAKTÖRLER

 • İnvazyon derinliği (evre), grade, lenfovasküler invazyon
 • Tm morfolojisi (solid, papiller, karesinoma in situ), tm boyutu, tm’in multifokal olması, ln pozitif olması, obstrüktif üropati olması

MESANE KANSERİ 'NDE TEDAVİ YAKLAŞIMI

 • Tis, Ta ve T1 vakalar TUR ve arkasından intravezikal KT ve BCG ile tedavi edilirler. Tekrarlayan olgularda TUR tekrarlanır en son tedavi olarak radikal sistektomidir (Burada preoperatif RT önerilmez). Bunu kabul etmeyen hastalara RT uygulanır
 • T2a olgularda TUR uygulanır. TUR için uygun olmayan hastalarda parsiyel sistektomi uygulanır.
 • T2-T3 olgularda TUR ile başarısızlık olduğunda preop RT sonrası radikal sistektomi uygulanır
 • T3-T4 olgularda preop RT sonrası cerrahi uygulanır.
 • Primer RT genellikle medikal inop olanlar, cerrahiyi kabul etmeyenler ve cerrahi için ilerlemiş hastalığı olanlara uygulanır.
 • RT uygulanacak olan hastaların mesane kapasitesinin normal olması gerekir aksi taktirde RT uygulanmamalıdır.
 • NOT: TUR + KT (metotroksat, sisplatin, vinblastin=MCV) ye ilave edilen RT sağ kalımda artma sağlamıştır.
 • Mesane koruyucu protokol: T2-T4a vakalarına önce 2 kür KT uygulanıyor arkasından eşzamanlı sisplatin ile birlikte 40 Gy RT uygulanıyor bx alınıyor bx temiz gelir ise küçültülmüş alandan 64 Gy RT dozuna çıkılıyor.
 • Preoperatif RT dozu ya 10 fx de 30 Gy yada 22 fx de 44 GY uygulandıktan sonra 2-4 hafta sonra opere edilmektedir.
 • RT Volümü: üst sınır lumbosakral eklem, alt sınır obturator foramenlerin altından geçilir. Bazı durumlarda örneğin prostat üretrası tutulumu varsa, mesane boynu tutulumu varsa veya karsinoma in situ ise tuberositas iskinin altından geçilmelidir. Yan alanlarda arka sınır BT deki tümöre 3 cm marj verilerek yapılmalı. Mümkünse rektum arka duvarı alan dışında tutulmalıdır. Ön sınır mesaneyi sarmalıdır.

MESANE KANSERİ 'NDE TEDAVİ YAN ETKİLERİ

·        Sistit, daire

·        Radikal ışınlama sonrası morbidite; mesanede %8-10, rektumda %3-4, incebarsakta %1 görülür

·        Geç mortalite oranı %1 dir

·        %10 radyasyon sistiti, %1 mesane kontraktürü görülür.

 

Soru sor  Cevap oku  Erken teşhis  Hasta takip  Kanser bilgi    İletişim   Forum    Kanser ve Beslenme    Son Gelişmeler     Uzman Görüşü      Makaleler      Tüm Haberler  

Kanser Tedavi Merkezleri     Resmi Kanser Kuruluşları Akciğer kanseri   Meme kanseri     Mide kanseri    Lenfoma    Bağırsak kanseri   Beyin kanseri

Prostat kanseri    Deri ( Cilt ) kanseri    Rahim ağzı kanseri Karaciğer kanseri ve diğer tüm kanserler    radyoterapi    kemoterapi    onkoloji   check up   online doktor

 

Yasal uyarı: Bu sitede yer alan bilgilerin izinsiz olarak kullanılması cezai sorumluluk getirecektir. Tüm hakları sahiplerine aittir.