Kanser ve Beslenme


Kanser Forum


Akciğer Kanseri


Beyin Kanseri


Cilt Kanseri


Erkek Üreme SistemiKanserleri


Diğer Kanserler


Jinekolojik Kanserler


Bağırsak Kanseri Kolon - Rektum


Larinks Kanseri |Gırtlak - Boğaz|


Lenfoma

Lenf bezi kanseri


Meme Kanseri


Mide Kanseri


Prostat  Mesane Kanseri


Tiroid Kanseri

 

 

MİDE KANSERİ

 

MİDE KANSERİ 'İNDE DOĞAL SEYİR

 • Mide lenfatikleri; çölyak, perigastrik (küçük-büyük kurvatür), splenik, portahepatis, suprapankreatik ve gastroduodenale.

 • R1 diseksiyonda: perigastrik nodlar çıkartılır.

 • R2 diseksiyonda: çölyak aks, splenik arter ve splenik hiler nodlar çıkartılır.

 • G-Ö bileşke ve özefagusun serozası yoktur. Bu nedenle bu bölge tümörlerinde 3-5 cm marj bırakılmalıdır. Bu bölge tümörleri daha çok karaciğer ve akciğere metastaz yapmaktadır. G-Ö bileşke dışındaki mide tümörleri daha çok karaciğere metastaz yapmaktadır.

 

MİDE KANSERİ 'İNDE EVRELEME

 • rektum evrelemesinde kullanılan modifiye edilmiş Astler-Coller evrelemesi kullanılmaktadır.

 • T1: tm mukozaya sınırlı

 • T2: tm mide duvarına sınırlı

 • T3: tm serozaya infiltre

 • T4: gastrik duvarı tam kat tutulmuş (Linitis Plastrika)

 • N1: Primer tümöre yakın perigastrik nodların tutulması

 • N2: Primer tümörden uzaktaki veya her iki kurvaturdan uzaktaki nodların tutulması.

 • Evre A: T1N0

 • Evre B1: T2N0

 • Evre B2: T3N0

 • Evre C1: T2N1-2

 • Evre C2: T3N1-2

MİDE KANSERİ 'İNDE PATOLOJİK SINIFLAMA

 • %90-95’i adenokarsinom, geri kalanın çoğunu lenfoma oluşturmaktadır.

 

MİDE KANSERİ 'İNDE PROGNOSTİK FAKTÖR

 • en önemli faktör tm yayılımıdır.

 • Lenfnodu tutulumu, tutulan nod sayısı, tutulan nod lokalizasyonudur.

 

MİDE KANSERİ 'İNDE TEDAVİ YAKLAŞIMI

 • Cerrahi sınır temiz ve seroza negatif, lenfnodu negatif olan olgularda RT endikasyonu yoktur.

 • Seroza pozitif yada lenf nodu pozitif olan olgularda cerrahi sonrası KRT uygulanır KT olarak 5FU kullanılır

 • Medikal inop olan olgularda yada rezidual hastalığı olanlara küçültülen alanlarda 55-60 Gy Rt uygulanmaktadır

 • Normalde cerrahi sonrası uygulanan doz 45-52 Gy dir. 45 Gy’i geniş alandan, geri kalanı küçültülmüş alandan verilmesi önerilmektedir.

 • Bazı hastalarda cerrahi operabiliteyi artırmak için neoadjuvan KT uygulanmaktadır.

 • Postoperatif KRT şu durumlarda yapılmaktadır: yüksek riskli hastalarda lokal ileri hastalarda yapılmaktadır.

 

MİDE KANSERİ 'İNDE TEDAVİ YAN ETKİLERİ

 • 50 Gy altında gastrik geç yan etki nadirdir. 50-55 Gy’lik dozlarda %9, 60 Gy’lik dozda ise %5-15 geç gastrik yan etki oluşabilmektedir.

 

 

Soru sor  Cevap oku  Erken teşhis  Hasta takip  Kanser bilgi    İletişim   Forum    Kanser ve Beslenme    Son Gelişmeler     Uzman Görüşü      Makaleler      Tüm Haberler  

Kanser Tedavi Merkezleri     Resmi Kanser Kuruluşları Akciğer kanseri   Meme kanseri     Mide kanseri    Lenfoma    Bağırsak kanseri   Beyin kanseri

Prostat kanseri    Deri ( Cilt ) kanseri    Rahim ağzı kanseri Karaciğer kanseri ve diğer tüm kanserler    radyoterapi    kemoterapi    onkoloji   check up   online doktor

 

Yasal uyarı: Bu sitede yer alan bilgilerin izinsiz olarak kullanılması cezai sorumluluk getirecektir. Tüm hakları sahiplerine aittir.