Kanser Portalı | Onkoloji Danışma ve Dayanışma Platformu                                   www. Kanser Takip .com

                                 

                                     Kanser Takip

 

Ana Sayfa | Soru sor | Cevap okuErken teşhisHasta takip  | Kanser Bilgi | İletişim  

 


Soru:

 Sağ akciğer üst lob apikal segmentte paramediastinal lokalizasyonda en uzun transaksiyal çapı yaklaşık 6,0 cm ölçülen, içerisinde nekroza sekonderhipometobolik alan bulunan, irreguler konturlu yoğun FDG tutulum kitlesi gözlenmektedir. (SUDmaks=18,6, ortalama SUD=11,3, tümör volümü 42,2 cm3). Geri kalan akciğer parankim sahalarında başka bir patolojik FDG tutulum odağı görülmemiştir.Sağ akciğer üst lob anterior segmentte BT kesitlerin izlenen subsantimetrik boyutlu, kalsifiye görünümlü parankim nodülünde fark edilebilir düzeyde bir FDG tutulumu gözlenmemiştir.

Mediastende sağ hiler alanda hafif artmış FDG tutulumu gösteren bir lenfadenomegali seçilmektedir (SUDmaks=3,2). Ayrıca sağ alt paratrakeal alanda da ön planda reaktif orjinli olduğu düşünülen ve minimal artmış FDG tutulumunu gösteren diğer bir lenf nodu dikkati çekmiştir(SUDmaks=2,1).

Elektrostatik vücut bölümlerinde fizyolojik sınırlarda FDG dağılımı izlenmiştir. Sol surrenal glandda BT kesitlerinde izlenen minimal bombeleşme alanında kaydadeğer FDG tutulumu olmamıştır.

Serebral ve serebellar hemisferlerde beklenen düzey ve simetride FDG dağılımı izlenmiştir. Subkortikal yapılar normal görünümdedir.

SONUÇ: Sağ akciğer üst lobda bilinen maligniteyi temsil eden yoğun hiper.bolik kitle lezyonu ve mediastende 10R nolu lenfatik istasyonda metastaz şüpheli hafifçe hiper.bolik LAM (mediastinoskopik verifikasyon uygun olur).

65 yaşında olan babama akciğer kanseri tanısı konuldu aşağıda rapor sonuçlarını size gönderiyorum operasyona karar verileceği söylendi

Raporu incelemenize sunuyorum nasıl bir yol izlemeli ne yapmalı hastamızı nasıl kontrol altında tutmalıyız?

82 kg ağırlığında 1.78 boyların da dinç yapısı var. Herhangi bir kemoterapi ya da radyoterapi görmedi 2-3 ay içinde kaydadeğer kilo kaybı oldu.

İlginize şimdiden teşekkür eder başarılar dilerim.

Hasta Oğlu
Murat IRMAK


Kansertakip.com:

Merhaba, rapora göre yüksek ihtimalle bir akciğer kanseri mevcut. Bu durumda yapılması gereken öncelikle ameliyat şansının araştırılmasıdır. Eğer kitle cerrahi için uygun ise yapılmalı. Daha sonra ise patolojik sonuçlara göre kemoterapi ve radyoterapi devreye girecektir.Geçmiş olsun.

Ana Sayfa

 

 

  


Soru sor  Cevap oku    Erken teşhis    Hasta takip    Kanser bilgi     İletişim     Kanser Forum    Kanser ve Beslenme    Kanser de Son Gelişmeler    Uzman Görüşü  Makaleler (Kanser Hakkında Tüm Bilgiler)    Tüm Haberler   Kanser Tedavi Merkezleri    Resmi Kanser Kuruluşları    Radyoterapi   Kemoterapi    Onkoloji   Check up ve kanser tarama     Online doktor   Check Up Kampanyası

 

Kanser ve Beslenme


Kanser Forum


Akciğer Kanseri


Beyin Kanseri


Cilt Kanseri


Erkek Üreme Sistemi Kanserleri


Diğer Kanserler


Jinekolojik Kanserler


Bağırsak Kanseri Kolon - Rektum


Larinks Kanseri |Gırtlak - Boğaz|


Lenfoma

Lenf bezi kanseri


Meme Kanseri


Mide Kanseri


Prostat  Mesane Kanseri


Tiroid Kanseri