Soru SorCevap OkuErken TeşhisHasta TakipKanser BilgiKanser ve Beslenmeİletişim

Soru:

Mesane sağ yan duvarı infiltre eden kitle lezyon sebebiyle 1 ay önce Radikal sistektomi - ileal loop ameliyatı oldum ve patoloji sonucu:

MAKROSKOPİ:

I-Mesane:Çevre yağlı doku ile beraber,11.5x11x5.5 cm ölçülerinde sistektomi meteryali.4x3x3 cm ölçülerinde prostat mevcuttur.Mesane iç yüzünde sol arka yan ve ön duvarda 6x4x3 cm ölçülerinde yüzeyi hafif pürtüklü,derine doğru ilerleyen tümöral lezyon izlendi.Lezyon mesane kasını invaze etmiş görünümdedir.Ve boyalı cerrahi sınıra bitişik görünümdedir.Tümör prostata bitişiktir (TP).

Ayrıca yağlı doku içinde tümör ile bağlantısız 2x1x0.4 cm ölçülerinde sert beyaz düzensiz şekilli alan izlendi (X1-2).ÜCS, RÜCS, X2, TP1

II-(Sol Lenf Nodu): 3.9x2.2x1.6 cm ölçülerinde kesiti tamamen .statik görünümlü bir adet lenf gangliyonu. 2/V

MİKROSKOPİ:

AÇIKLAMA: Tümör,yaygın lamina propria,kas,periveziküler yağlı doku ve lenfovasküler invazyonlar oluşturmaktadır.Tümör prostat dokusuna bitişik olup,bir kesitte prostatik üretra invazyonu oluşturmaktadır.Ayrıca bu alanda prostatik üretrada yüzey epitelinde insitu karsinom ve tümörle devamlılık izlenmiştir, ancak üretra cerrahi sınırında tümör saptanmamıştır.Mesane duvarında boyalı sınırlarda tümör devamlılık göstermektedir.

Tanı Kodları: C67

I-Mesane,Total sistektomi:WHO 2004,ürotelyal karsinom(yüksek dereceli,taşlı yüzük hücreli

komponent içeren,invaziv,pT4).

Prostat:Adenomyomatöz hiperplazi.

Prostatik üretra cerrahi sınır:Tümör görülmedi.

II-Lenf Nodu,1 adet,sol:Karsinom .stazı.

CD-O Organ:

ICD-O Histoloji: M8120/3

ICD-O Topogrofi:

**Vakaya ait frozen materyali inceleme sonucu tümör görülmemiş.


Kansertakip.com:

Merhaba, sonuçlarınıza göre radyoterapi ve kemoterapi görmeniz gerekebilir. Bu nedenle onkoloji bölümüne başvurun .Geçmiş olsun.

Ana Sayfa